Понеделник, 19.02.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

АЗ СПАСЯВАМ ЖИВОТ – българското участие в Първа глобална седмица по пътна безопасност

БЪЛГАРСКАТА ИНИЦИАТИВА "АЗ СПАСЯВАМ ЖИВОТ"

Представяне от Министър Петър Мутафчиев

Presentation.pdf (1.99 Mb)

23 април 2007 г. Хотел „Шератон", зала „Средец", 12:00 часа

 

СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

По пътищата на страната ежегодно настъпват над 80 000 пътнотранспортни произшествия, при които загиват над 1000 души и над 9000 биват наранявани.

По показател убити при пътнотранспортни произшествия на 1 млн. жители, България заема една от последните позиции, в сравнение с европейските държави. Страните с най-добри показатели по безопасност на движението в Европа имат смъртност вследствие на пътни произшествия приблизително два пъти по-ниска от тази в България.

За периода 2000-2005 година по пътищата на страната са загинали 5842 и са ранени 52 022 граждани. От тях до 18-годишна възраст са пострадали 7663 деца, от които са загинали 371, от 18 до 24-годишна възраст са пострадали 10 544 младежи и девойки - загинали са 826, от 25 до 64-годишна възраст са пострадали 32 610, от които загиналите са 3467. Над 65-годишна възраст жертвите са 7046, от които 1178 са загинали.

Статистиката на страните от Европейския съюз показва, че преките загуби от пътнотранспортни произшествия възлизат минимум на около 2% от брутния вътрешен продукт на всяка страна. Или общо загубите от пътнотранспортни произшествия в нашата страна (при убити 1043 души при произшествия през 2006 година) възлизат на около 1 млрд. лв. годишно.

Всяко пътнотранспортно произшествие влече след себе си определени социално-икономически разходи, свързани с медицинското обслужване, загуба на икономически потенциал, болки и страдания, имуществени щети, юридически разходи, разходи за полицията, пожарната и др.

В България през 2006 г. са регистрирани 8222 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 1043 и са ранени 10 215 души. От загиналите 43.7 % са водачи, 30,3 % са пътници и 26 % са пешеходци.

Тези резултати са на фона на нарастването на автомобилния парк през последните 10 години, като към настоящия момент в страната се водят на отчет 2 245 244 МПС. Броят на водачите в края на годината достигна около 4 160 000.

За първото тримесечие на 2007 г. пътнотранспортните произшествия са 1673 (с 40 повече, в сравнение със същия период на миналата година), загиналите са 208 (+43), като само ранените са намалени с 24, но броят им - 1996 ранени, буди тревога.

Показателят за брой загинали на 1 млн. жители у нас през 2004 година е 121,5, а за 2006 г. вече е 135,8. Водещите страни в ЕС към 1 януари 2005 година имат следните показатели: Холандия - 50 загинали на 1 млн. жители, Швеция - 55, Обединеното кралство - 56, Германия - 71 и др. Средната стойност на показателя за ЕС е 95.

Причини за пътнотранспортните произшествия

Защо казваме колко е важно цялото общество да осъзнае проблема с пътната безопасност? Защото анализите сочат, че 94,4 % от тежките пътнотранспортни произшествия през 2006 г. в България са настъпили по вина на водачите.

Основни причини за настъпване на ПТП са следните:

 • Превишена и несъобразена скорост.
 • Неправилно изпреварване и навлизане в лентата за насрещно движение.
 • Отнемане на предимство.
 • Употреба на алкохол и наркотични вещества.
 • Неправоспособни водачи.

Регистрирано е тревожно нарастване на произшествията и последствията при тях по вина на неправоспособни водачи. Това са 658 произшествия (или 8 % от общия брой), при които 72-ма са убитите (6,9 %) и 849 са ранените (или 8,3 % от общия брой). През последните години е налице тенденция на нарастване и на аварийността по вина на неправоспособни водачи.

Разпределение на ПТП по място

Големият ръст на пътнотранспортните произшествия и на жертвите при тях е сборно отражение на редица пропуски и недостатъци в пътната инфраструктура и недостатъчния контрол по пътната мрежа, остарелият авто-парк с ниска степен на активна и пасивна безопасност, поведението на участниците в движението произтичащо от недостатъчните знания и умения, ниската транспортна култура и дисциплина, слабото въздействие на наказателната дейност поради ниската събираемост на глобите, липсата на уважение към правилата и към останалите участници в движението.

За груби и системни нарушения са лишени от правоуправление общо 92 779 водачи на МПС. На 9309 са отнети всички контролни точки и са загубили правоспособността си (това е 3 071 случая повече от 2005 г.)

ОСНОВНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Осигуряването на безопасността на децата е един приоритетите на Правителството на Република България. През декември 2005 г. Министерският съвет одобри „Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение - 2006-2010 г." Тази стратегия цели комплексното решаване на проблема за безопасното участие на децата в пътното движение, чрез ангажиране на всички държавни институции, имащи отношение към проблема, чрез поощряване дейността на неправителствените организации и всички структури на гражданското общество, подобряване на обучението, усъвършенстване на нормативната база и подобряване на пътната инфраструктура.

Целта на тази стратегия е да се създадат условия за по-добра информираност на децата и младежите, както и да се създадат нови устойчиви модели за обучение по проблемите на безопасността на тази категория участници в движението.

Основният правителствен документ за пътната безопасност е

Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2007-2010 г.

Целта на стратегията е постоянното ограничаване на броя на пътнотранспортните произшествия и броя на загиналите и ранените граждани от тях.

Приоритети за постигане на тази цел са:

 • Безопасно поведение на участниците в движението;
 • Повишаване безопасността на пътната инфраструктура;
 • Безопасни моторни превозни средства;
 • Засилена контролна дейност;
 • Усъвършенстване на системата за медицинска помощ;
 • Усъвършенстване на нормативната база;
 • Повишаване на гражданската информираност;
 • Разширяване взаимодействието с международни структури по безопасност на движението;
 • Подобряване управлението на безопасността на движението.

В следствие Националната стратегия, министрите на вътрешните работи, транспорта и регионалното развитие одобриха конкретна План-програма за подобряване безопасността на движението през 2007 г.

Основно тя засяга следните аспекти:

 • Подобряване на пътната инфраструктура
 • Повишаване квалификацията на водачите
 • Контрол на техническата изправност и условията на експлоатация на МПС (в който е включено проектиране и изграждане на система за обвързване на информационните системи на МТ, МВР, МРРБ)
 • Повишаване ролята на местните органи за самоуправление и на обществените организации.

Например:

1. Разширяване на правомощията на местните органи за самоуправление, по отношение на осъществяването на контрола на:

 • таксиметровите превози;
 • изпълнението на общинската транспортна схема за превоз на пътници;
 • по организацията и регулирането на движението и обезопасяване на местата с концентрация на пътнотранспортни произшествия

2. Подобряване на взаимодействието с местните органи за самоуправление, с обществените организации и медиите за повишаване ефективността от превантивната дейност по проблемите на пътната безопасност.

3. Въвеждане на изискване за начална квалификация и продължаващо обучение на лицата, пряко ангажирани с организацията и безопасността на движението в областните и общинските органи за управление.

Успешното решаване на проблемите на пътната безопасност може да бъде само в резултат на вземането на решения на най-високо правителствено ниво. Нито едно правителствено решение обаче няма да даде резултат, без проблемът да бъде осъзнат от всички граждани на страната ни и без съдействието на възможно най-широк кръг структури на гражданското общество и медиите.

 

ПЪРВА ГЛОБАЛНА СЕДМИЦА ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Пътната безопасност е резултат от целенасочени и обединени усилия на различните правителствени и неправителствени структури и на цялото общество. Най-важното условие е наличието на воля, която ние тук и днес изразяваме, както и осъзнаването на проблема от всички българи.

Със сигурност няма българин, който да не си дава сметка, че войната по пътищата нанася щети на всички. И че усилията ни няма да дадат резултат, докато не се обединим, докато не започнем да си сътрудничим, докато всеки от нас не поеме лична отговорност за спасяването на човешкия живот.

Страната ни има нужда от новите идеите на всеки член на българското общество, от нови начини на партньорство, от нови системи, нови технологии, нови пътища за въздействие, информиране, образоване и съвместна работа.

Такава е целта и на Първата глобална седмица за пътна безопасност, инициирана от ООН и Световната здравна организация, под мотото „Пътната безопасност зависи от нас".

Днес ние сме тук, за да обявим българското участие в тази инициатива, в която всеки от свое име да обяви, личното си съпричастие към пътната безопасност и да поеме отговорността - „Аз спасявам живот". Искаме това да не е остане седмична кампания, а да се превърне в лична кауза на всеки, в наша обща цел.

В резолюцията на ООН, с която е взето решението за глобалната седмицата, пише: „Пътнотранспортните произшествия са световен проблем, който засяга всички слоеве на обществото, във всички държави. Годишно около 1,2 милиона души в целия свят загиват при пътнотранспортни произшествия. Това е над 2,1% от всички смъртни случаи в света - повече от жертвите на най-големите „световни убийци" маларията и туберкулозата. Освен това милиони хора остават инвалиди до края на живота си. А около 85% от смъртните случаи в резултат от пътни произшествия са в държавите с ниски и средни доходи, което струва на всяка от тези страни 1-1,5% от техния БВП годишно".

Първата глобална седмица за пътна безопасност е посветена на младите участници в пътното движение, чийто процент в общия брой на жертвите на нещастните случаи по пътищата е изключително висок.

Само в региона на Европейската икономическа комисия на ООН годишно по пътищата загиват 29 000 души на възраст от 0 до 24 години.

Затова е необходимо да се съсредоточат всички усилия и да се води настойчива работа за защита, подготовка и обучение на младите участници в движението, което е важно не само за тяхната безопасност, но и за безопасността на всички участници в пътното движение.

Човешкият фактор оказва доминиращо влияние на пътната безопасност. В тази връзка осъществяването на мерки, способни ефективно да повлияят на поведението на участниците в пътното движение са основната цел на Глобалната седмица.

Едно от средствата за промяна на поведението е повишаването на нивото на информираност на всички участници в движението по пътищата. Всички обществени групи трябва да познават опасностите, които възникват на пътя и рисковете, на които се подлагат, когато не съблюдават установените правила, и когато не осъзнават, че са заплаха и за себе си, и за всички останали участници в движението.

Оценките от информационните кампании сочат обаче, че информирането води до ефективни резултати, само когато е съпроводено с конкретни мерки - въвеждане на нови нормативни правила, благоустроявяне на пътната мрежа, засилване на контрол и сътрудничеството на всички по спазването на правилата и взаимното зачитане.

И най-важното - при такива кампании е задължително максимално широко да се задействат едновременно държавните институции, неправителствените организации, медиите и компаниите за да може всеки да се включи и да даде приноса си в една обща цел.

Ще имаме успех, само ако сме заедно.

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

В рамките на световната кампания Европейската комисия обяви 27 април за общ европейски ден за пътна безопасност. Вицепрезидентът на Европейската комисия и комисар по транспорта г-н Жак Баро лично призова страните членки на ЕС да организират на този ден инициативи, с които да декларират, че са част от голямото европейско семейство, което осъзнава необходимостта да сме заедно в битката за живот и че сме част от общата цел - да намалим до 2010 година наполовина жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Тази цел страните от ЕС си поставиха още през 2001 година с Бялата книга на транспортната политика. В резултат на това решение, от което и България вече е част, през 2003 година е разработена Европейска програма за насърчаване на пътната безопасност, която въвежда за първи път концепцията на „Съвместна отговорност".

Обявена е за първи път и Eвропейската харта за пътна безопасност. Целта на Хартата е гражданското общество да допринесе за подобряване безопасността на движението по пътищата на Европа и всички заедно да спасим 25 000 човешки живота.

Решението е потвърдено с резолюция на Европейския парламент, с решение на Съвета на Европа, с програма за действие, приета от Съвета на министрите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката. С всички тези решения страните членки на ЕС са поели личен ангажимент да дадат принос в постигането на общата цел.

Според статистиката на Съюза в периода 2003-2005 година пътнотранспортните произшествия са причинили смъртта на 132 000 души, а ранените са над 5 200 000. Средните загуби за страните от ЕС, в резултат на тези произшествия, са около 2% от БВП.

Идеята на българската инициатива „Аз спасявам живот" е да декларираме, че осъзнаваме, че значението на проблемите на пътната безопасност надхвърля националните и регионалните граници. Че това е проблем, който касае страните от целия свят. И че потвърждаваме необходимостта от особено внимание към проблемите на пътната безопасност и от разширяване сътрудничество за тяхното решаване.

Глобалната седмица, европейският ден и българското участие в тези инициативи имат за цел да послужат за отправна точка за действие не само в глобален и регионален мащаб, но преди всичко на национално и местно ниво.

Хартата не е бланка, която подписваш, попадаш в списъка на европейското семейство от ангажираните с пътната безопасност и приключваш с подкрепата си за този документ. Идеята на този документ е да обедини усилията на гражданското общество - правителствени и неправителствени организации, училища и университети, индустриални организации, асоциации, градове, медии и частни лица. Подписалите хартата приемат да допринесат, всеки в рамките на своите възможности и компетенции, за подобряване на пътната безопасност в ЕС.

Няма ограничения на инициативите и действията, достатъчно е те да помагат директно или индиректно за постигане на общата цел - намаляване на жертвите на пътнотранспортни произшествия.

Има още едно условие - инициативите и действията да не са кампанийни или рекламни. Всеки, който става част от тази инициатива, трябва да си представя дългосрочния ефект от ангажимента, който поема, и да има в личния си план визия за бъдещите резултати от обещаните днес или утре действия.

Присъединяването е започнало по този начин в началото на 2004 г., с подписването на Хартата от първите компании, асоциации и организации. Сред тях са световни индустриални компании, автомобилни клубове от страните-членки на Европейския съюз, застрахователни компании и национални и международни организации по безопасност на движението. В огромния списък на членовете на европейското семейство по пътна безопасност вече има регистрирани три български частни организации.

Хартата е отворен документ. Тя е призив да осъзнаем, че световният проблем с пътната безопасност е личен проблем на всеки от нас. Затова към хартата всеки се присъединява лично, с името си, с името на институцията, фирмата, компанията или организацията, която представлява. В момента, в който всеки се чувства готов да поеме лична отговорност с действията си, той декларира с подписа си, своята част от общата цел.

Като домакини, ние ще представим в Европейската комисия информация за днешната среща и списък на всички, които тук и сега обявяват своето съпричастие към идеите на хартата.

С присъствието си днес в тази зала ние не изчерпваме списъка с поканените да се присъединят към Европейската харта за пътна безопасност и към Първата глобална седмица.

Това е само началото на българската инициатива „Аз спасявам живот", към която се надяваме да се присъединят все повече организации.

Уверени сме, че в нея ще се включат още много българи, които осъзнават, че не е важно какво иска всеки от нас за себе си, за семейството или за децата си, а какво всеки от нас ще направи за останалите. За да можем заедно да намалим жертвите от пътнотранспортни произшествия и да спасим живот.

Благодаря ви за съпричастността!