Понеделник, 19.02.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

В графики и данни

Състояние на пътната безопасност в Република България

Статистика на Пътнотранспортните произшествия (ПТП) за периода 2005-2009 година
По пътищата на страната ежегодно настъпват над 80 000 пътнотранспортни произшествия, при които загиват над 1000 души и над 9000 биват наранявани.
По показател убити при пътнотранспортни произшествия на 1 млн. жители, България заема една от последните позиции, в сравнение с европейските държави. Страните с най-добри показатели по безопасност на движението в Европа имат смъртност вследствие на пътни произшествия приблизително два пъти по-ниска от тази в България.

За периода 2000-2005 година по пътищата на страната са загинали 5842 и са ранени 52 022 граждани. От тях до 18-годишна възраст са пострадали 7663 деца, от които са загинали 371, от 18 до 24-годишна възраст са пострадали 10 544 младежи и девойки - загинали са 826, от 25 до 64-годишна възраст са пострадали 32 610, от които загиналите са 3467. Над 65-годишна възраст жертвите са 7046, от които 1178 са загинали.
Статистиката на страните от Европейския съюз показва, че преките загуби от пътнотранспортни произшествия възлизат минимум на около 2% от брутния вътрешен продукт на всяка страна. Или общо загубите от пътнотранспортни произшествия в нашата страна (при убити 1043 души при произшествия през 2006 година) възлизат на около 1 млрд. лв. годишно.

Всяко пътнотранспортно произшествие влече след себе си определени социално-икономически разходи, свързани с медицинското обслужване, загуба на икономически потенциал, болки и страдания, имуществени щети, юридически разходи, разходи за полицията, пожарната и др.

В България през 2006 г. са регистрирани 8222 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 1043 и са ранени 10 215 души. От загиналите 43.7 % са водачи, 30,3 % са пътници и 26 % са пешеходци.

Тези резултати са на фона на нарастването на автомобилния парк през последните 10 години, като към настоящия момент в страната се водят на отчет 2 245 244 МПС. Броят на водачите в края на годината достигна около 4 160 000.

За първото тримесечие на 2007 г. пътнотранспортните произшествия са 1673 (с 40 повече, в сравнение със същия период на миналата година), загиналите са 208 (+43), като само ранените са намалени с 24, но броят им - 1996 ранени, буди тревога.

Показателят за брой загинали на 1 млн. жители у нас през 2004 година е 121,5, а за 2006 г. вече е 135,8. Водещите страни в ЕС към 1 януари 2005 година имат следните показатели: Холандия - 50 загинали на 1 млн. жители, Швеция - 55, Обединеното кралство - 56, Германия - 71 и др. Средната стойност на показателя за ЕС е 95.