Понеделник, 23.10.2017
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени по вид на населеното място за периода 2005-2009 година