Понеделник, 19.02.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени по вид на населеното място за периода 2005-2009 година