Събота, 17.03.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Тест за водачи

 

Скорост и безопасно движение

Да Не
Да Не
Да Не
Да Не
Да Не

При сблъсък, силата на удара нараства пропорционално с квадрата на скоростта. Това може да бъде сравнено с падането от висока сграда

3-ти 5-ти 7-ми
7-ми 8-ми 9-ти
10-ти 11-ти 12-ми

Резултати

Част 1. Вие дадохте 0 верни отговора. Много често причина за неправилно подбраната скорост е АЛКОХОЛЪТ

Част 2. Вие дадохте 0 верни отговора.