Понеделник, 19.02.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Полезни връзки

Държавни институции:

http://www.mt.government.bg/ - Министерство на транспорта

http://dokkpbdp.mvr.bg/ - Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата 

http://www.nrif.bg/ - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"

http://www.mvr.bg/ - Министерство на вътрешните работи

http://www.kat.mvr.bg/ - Отдел "Пътна Полиция" при Столична Дирекция "Полиция"


Международни:

http://www.paueducation.com/charter - страница на Европейската харта за пътна безопасност

http://www.who.int/ - Световна здравна организация

http://www.mobilityweek-europe.org/ - Европейска седмица на мобилността

http://www.fiafoundation.com/ - Международната автомобилна федерация FIA 

http://www.makeroadssafe.org/ - Кампания за глобална пътна безопасност "Make roads safe"

http://www.thinkroadsafety.gov.uk/ - Кампания за пътна безопасност "THINK!"

http://www.pedestrians-int.org/ - Международна асоциация на пешеходците IFP   

http://www.irfnet.eu/ - Европейска пътна федерация (European Union Road Federation, EFR)

http://www.ecf.com/ - Европейска федерация на велосипедистите (European Cyclist Federation, ECF)


Организации:

http://europe.bg/htmls/ersc.php - Портал Европа /раздел "Пътна безопасност"/

http://www.redcross.bg/ - Български червен кръст

http://www.sba.bg/ - Съюз на българските автомобилисти

http://www.svab.bg/ - Съюз на вносителите на автомобили в България

http://www.aebtri.com/ - АЕБТРИ Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата

http://www.avabulgaria.com/ - Асоциация на вносителите на автомобили

http://web.railfriends.org/ - Асоциация Приятели на железопътния транспорт

http://www.bazk.org/ - Българска Асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

http://novakniga.com/a2/firm.asp?id=5845 - Сдружение Национален клуб "Би-бит"

http://www.walkersbg.org - Фондация Пешеходци


Полезна информация:

http://press.mvr.bg/RoadState/default.htm - МВР Пътна обстановка-актуална информация

http://karaibezopasno.com - Полезна информация как да подсигурите своята максимална безопасност на пътя.

http://autodrum.com/news/category/safety/ - Статии, свързани с новостите в системите за пътна безопасност

http://bdp-bg.net/ - Безопасност на децата

http://barbadan.hit.bg/1.html - online книга „Ефективни приоми на уличната среда"

http://www.bikez.org/read/read.html - Полезни статии за колоездачи и мотористи


Видеоклипове свързани с пътната безопасност:

"5 км/ч по-малко спасяват живот"

„Heaven can wait. Belt up!"