Събота, 17.03.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Shell България обучава служители и партньори на безопасно поведение на пътя

21.03.2008

Безопасността на пътя е отговорност на всеки
В отговор на поетите ангажименти към Европейската харта за пътна безопасност и като част от корпоративната си политика, Shell България организира различни образователни инициативи както за широката общественост и клиентите, така и за служителите и своите партньори.

Служители, които шофират отговорно
На всеки две години компанията обучава своите служители как да шофират безопасно. Макар че обученията са предназначени за служители, които управляват служебни автомобили, в тях доброволно се включват и водачи на лични автомобили. „Вярваме, че безопасността на пътя е отговорност на всеки и че поведението на всеки един шофьор е изключително важно", казва Малина Атанасова, Изпълнителен директор на Shell България - „Затова осигуряваме възможност на всеки желаещ да повиши познанията и уменията си за безопасно поведение на пътя".
Последното обучение за безопасно шофиране, което Shell България проведе в началото на 2008 г., беше водено от известния инструктор по безопасно шофиране и дългогодишен преподавател в НСА доц. Владимир Илиев. В него участваха 44 служителя на Shell България, които освен теоретични познания, придобиха и практически умения как да се справят с непредвидени ситуации на пътя - като подхлъзване и занасяне на колата, необходимост от рязко спиране и т.н. 
Безопасността на пътя е и основен компонент в редовните обучения, които Shell България провежда сред служителите си на бензиностанциите. През 2007 г. над 1200 служителя от офиса и търговските обекти Shell преминаха обучение за безопасност и сигурност. Специален акцент беше поставен и върху шофирането с изключен телефон, спазването на правилата за движение, както и оказване на първа помощ на пострадали, работа с пожарогасители и други практически умения.

Отговорни партньори на пътя
Обучението на партньорите на Shell България, които превозват горива за компанията, е дългогодишна практика в компанията. Всеки месец представители на Shell организират регионални срещи с шофьорите на цистерни и обсъждат новости в пътната обстановка, дискутират конкретни инциденти и възможностите за тяхното предотвратяване. Веднъж годишно се провежда и двудневно обучение за водачите на цистерни от компаниите партньори на Shell, като участниците в него получават персонална оценка и препоръки за поведение на пътя. Темата на обучението, проведено в края на 2007 г. е „Предотвратяване на преобръщане на цистерна". То включва както теоретична, така и практическа част, в която заедно с водача в кабината пътува инструктор по безопасност. Освен, че регистрира поведението на шофьора в специален формуляр, инструкторът дава конкретни препоръки и насоки за личното усъвършенстване на водача. Всеки участник в тези занимания получава лична оценка и сертификат за безопасно шофиране.

Всеки водач трябва да е информиран
Shell България е поела ангажимент да разпространява безплатно в търговските си обекти вестник „Трафик", издаван от Национална медийна група в партньорство с КАТ и Министерство на транспорта. Вестникът е на разположение на водачите на автомобили в 109-те търговски комплекса на компанията. По този начин посланията за разумно шофиране и отговорност на пътя достигат до огромен брой водачи.

Shell България подкрепя и организира инициативи за безопасност на пътя още от 2000 г. През 2006 г. компанията проведе собствена инициатива за икономично и безопасно шофиране, в партньорство с Министерство на транспорта и Столична община, по време на която представи на водачите, медиите и своите клиенти практически съвети за икономично и безопасно шофиране.