Събота, 17.03.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Проект "Ангели-пазители за децата на Русе"

17.12.2008

Международно дружество „Елиас Канети" осъществи в началото на годината проект, озаглавен "Ангели-пазители за децата на Русе", финансиран от Европейската програма Младежта в действие, в който се включиха над 40 доброволци от русенските училища, които патрулираха на пешеходните пътеки пред тях, за да повишат вниманието на участниците в движението в тази конкретна рискова ситуация.

Активно се включиха се и кметът на града, началникът на полицията и директорът на регионалния инспекторат по образование, които превеждаха първолаците през пътя.

Очаква се през следващата година, в началото на втория срок акцията да бъде повторена, като отново се привлекат известни хора, които да са лице на кампанията.