Понеделник, 19.02.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Система за интерактивно обучение при подготовка на кандидатите за водачи на превозни средства

02.07.2009

Предстои въвеждане на Система за интерактивно обучение при подготовка на кандидатите за водачи на превозни средства Системата е задължителна за учебните центрове от 01.01.2010 г.

Интерактивното обучение е метод за изграждане на образователния диалог между преподаватели и обучаеми. Доказано е, че човек усвоява различно количество информация за едно и също време: при слушане - 10%, при гледане - 20%, при слушане и гледане -40-50%, при активно участие - 80-90%. Системата за интерактивно обучение предлага непосредствено участие на обучаемите в процеса на усвояване на знанията. Чрез богат набор от елементи: пътни условия, превозни средства, средства за сигнализация и регулиране се изграждат ситуации, с които се онагледяват в динамика всички правила, за подготовка на водачи. Въведен е количествен измерител на усвоените знания.

Информационни материали на Автошкола "Зелена вълна":

"39 точки за твоя живот!"
От 1.януари 2000 год. у нас е въведена, популярната в много страни, точкова система за следене на нарушенията на водачите на МПС.Всеки водач получава 39 точки, които му се отнемат при констатирани нарушения с влезли в сила наказателни постановления. Създаденае и организация за допълнително обучение на водачите, с цел частично възстановяване на отнетите точки. Това е още един опит да се въздейства върху поведението на шофьорите и да се ограничат пътнотранспортните произшествия.

В действителност "допълнителното обучение" няма за цел да учи водачите-нарушители на правилата за движението. То има по-скоро характер на "интимен разговор" по причините и последствията от катастрофите. То трябва да задейства други струни в душата на шофьора, да предизвика размисъл за безсмислените жертви по пътищата. Затова и обучението може да се извършва само от висшисти с магистърска степен и то ако работят в системата на безопасността на движението.

Предлаганата брошура съдържа богат набор от произшествия, с техните причини и последствия. Поставя се въпросът - а това можеше ли да не стане.

Брошурата има за цел да подпомогне преподавателите в провеждането на допълнителното обучение. Тя ще бъде полезна и на инструкторите в учебните центрове за подготовка на кандидат-шофьорите и за всички, които сядат зад волана.

"Наръчник по дефанзивно шофиране"
Необходимо помагало за преподавателите и участниците в курсовете по дефанзивно шофиране. Дефанзивно шофиране е форма на обучение за водачи на моторни превозни средства, което излиза извън рамките на познаването на правилата на пътя и обикновената техника на шофиране. Неговата цел е да се снижи рискът при шофиране, като опасните ситуации се предвиждат, въпреки неблагоприятните условия или грешките на другите. Това може да се постигне чрез придържане към различни общи правила, както и чрез практикуване на специални техники на шофиране.

Автошкола "Зелена влълна"