Понеделник, 19.02.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Национална кампания по пътна безопасност за повишаване използването на предпазните колани на всички места в автомобилите и обезопасителните системи при превозване на деца

От 7 - 13 март 2011 ще се проведе Национална кампания по пътна безопасност за повишаване използването на предпазните колани на всички места в автомобилите и обезопасителните системи при превозване на деца. За провеждането й у нас българско-холандски екип създаде публично-частно партньорство. Целта е опазване живота и здравето на участниците в движението по пътищата. Реализирането й изисква интегриране на широк кръг партньори от институционалните и бизнес среди и съмишленици. Това гласи и общата Декларация за намерения, подписана на 27 октомври 2010.

Уважаеми Съмишленици, отчитайки Вашата доказана ангажираност към общественозначими кампании, призоваваме Ви да се присъедините и подпишете съвместната Декларация за намерения.

Очакваме да изпратите Вашето лого на адрес paradigma2@abv.bg, за да бъде включено в общата Декларация, както и във всички публични материали на кампанията и Националния календар на събитията.

На 26 и 27 октомври 2010 в Хотел Сентръл Парк, София, се проведе Работна конференция за интегрирана кампания по пътна безопасност в България. Състоялият се форум е етап от по-нанатъшното усвояване у нас опита на Холандия в изпълнение Меморандума, подписан през 2006 между министерствата на вътрешните работи на двете държави, допълнен през 2008 с текст за сътрудничество към компонент 4 „Трафик". Той задължава интегрирането на всички заинтересовани страни за изработване на новаторски тип кампания, чието значение е безспорно. Обединяването на държавни институции, организации, представители на бизнеса и медии цели оптимален резултат от финансовите средства, енергия и време. На форума се постави основата на публично-частното партньорство за силна национална кампания, която да намали чувствително броя на жертвите и пострадалите на пътя.

Участниците в конференцията взеха решение темата за кампанията в България да бъде повишаване използването на предпазните колани на всички места в автомобилите и обезопасителните системи при превозване на деца. По предложение на холандските експерти, българските участници утвърдиха Национална медийна група ПАРАДИГМА за координатор и организатор на тази първа в България национална интегрирана кампания. Конференцията завърши със създаването на Комуникационен съвет от всички подписали Декларацията.