Понеделник, 19.02.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Инфраструктура

Йерархичната монофункционална пътна мрежа в Нидерландия

Добра практика: Земеползване и планиране на мрежата

Зони с ниска скорост в населени места

Най-добра практика: Строителство, реконструкция и проектиране

Кръстовища с кръгово движение

Най-добра практика: Строителство, реконструкция и проектиране

Мерки против ударите в дървета във Франция

Обещаваща практика: Строителство, реконструкция и проектиране

Управление на участъци с повишена опасност

Добра практика: Строителство, реконструкция и проектиране

Ленти, предизвикващи звук и вибрации, Швеция

Най-добра практика:
Сигнализация и маркировка

 

Знаци с променливо съдържание

Добра практика:
Сигнализация и маркировка

Ограничения на скоростта и поддържане

Най-добра практика:
Поддържане

Одити на пътната безопасност

Най-добра практика:
Осигуряване на качеството

Инспекции на пътната безопасност

Добра практика:
Осигуряване на качеството