Събота, 17.03.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

За видимостта

  • В различните страни превишената или несъобразената скорост са основна причина за 30 до 50 % от всички пътнотранспортни произшествия;
  • Високата скорост е пагубна при произшествията с пешеходци. Вероятността от смъртен изход при удара с 50 км/ч и по-висока е 8 пъти по-голяма от тази при удар с 30 км/ч;
  • Високата скорост допринася за по-висока степен на замърсяване на околната среда, което е особено опасно за здравето на населението в населените места;
  • С увеличаването на скоростта нараства рискът за допускане на грешки при управлението на превозното средство, както и степента на умората на водача;
  • При скорост 40 км/ч визуалното поле на водача е с обхват 100 градуса, а при скорост 130 км/ч то намалява на 30 градуса.