Събота, 17.03.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ФОНД РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Информацията на картата е актуална към месец Април 2007 г.