Понеделник, 23.10.2017
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ФОНД РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Информацията на картата е актуална към месец Април 2007 г.