Понеделник, 19.02.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Европейска харта за пътна безопасност

Европейска харта за пътна безопасност

Добре дошли! Европейската харта за безопасност на движението по пътищата е една инициатива и един призив, отправен към всички социални групи, които считат, че всеки човек може да допринесе, на индивидуално ниво, за увеличаване на безопасността на движението в Европа. Отнася се за форума, където подписалите могат да обменят своя опит и новите си идеи в усилията си за постигане на по-голяма сигурност по пътищата на Европа, излизайки и извън границите на своите собствени страни. Това е израз на...

Заявление за присъединяване към Европейската харта за пътна безопасност

Aпликационнa формa за участие в Европейската Харта за Пътна Безопасност (бълг. език)(158.5 Kb) Aпликационнa формa за участие в Европейската Харта за Пътна Безопасност (англ. език)(109.5 Kb) Aпликационнa формa за подновяване на участие в Европейската Харта за Пътна Безопасност (англ. език)(521...

Подписали Европейската харта за пътна безопасност

Българските институции и организации, подписали Европейската харта за пътна безопасност са вече 37: Планета - детски парламент София Ауто Белла България Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи Портал Европа Оргахим Българският червен кръст Община Стара Загора Мултипак - ПЧПК ЕООД Национална федерация на таксиметровите водачи в България Асоциацията на вносителите на автомобили Сдружение България Вита Национален клуб "Би-Бит" за пътна безопасност Център за...

Текст на българската инициатива за подкрепа на Европейската харта за пътна безопасност

Долуподписаният (име, адрес), представляван от (име и длъжност на подписващия), притежаващ правомощия, право на вземане на решения, икономическа или социална отговорност или мандат за представяне, В това си качество, като споделям отговорността за безопасността на движението по пътищата на България и в Европейския съюз, Като отчитам, че понастоящем броят на жертвите на пътнотранспортните произшествия е недопустимо висок и че е необходимо да бъдат взети по-ефективни мерки за тяхното намаляване в...