Понеделник, 19.02.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Пешеходците са най-уязвимите участници в движението. През последните години загиналите пешеходци у нас са около една четвърт от общия брой на загиналите при пътнотранспортни произшествия. Във водещите по отношение на безопасността на движението страни в Европейския съюз този дял е два пъти по-нисък. Най-застрашени на пътя са децата и хората в напреднала възраст.

Жертви на пътнотранспортните произшествия

Деца до 18 г, възраст

През 2006 година в резултат на пътнотранспортни произшествия по пътищата на страната са пострадали 1481 деца, от които 60 са загинали.

Втората по големина група пострадали деца са пешеходците с 542 пострадали, от които 14 загинали.

Младежи (от 18 до 24 г.)

При пътнотранспортни произшествия през периода са пострадали 2230 (+245) младежи и девойки от 18 до 24 годишна възраст, от които 185 (+ 65.2%) са загинали.

Като пешеходци са пострадали 182 младежи, от които 10 са загинали.

Пострадали участници в движението от 25 до 65 г.

От тази група са пострадали, 6282( 78) души, от които 614( 35) са
загинали.
От тази група са пострадали 1238 /19,5%/ пешеходци, от които 117 загинали.

Пострадали над 65 годишна възраст

От тази възрастова група като участници в движението са загинали 208 човека и са били тежко ранени 1093. Най-голям е делът на пострадалите като пешеходци - 805 /62%/ със 129 /62%/ загинали

Къде загиват хората

Населени места
Над две трети от тежките пътнотранспортни произшествия са регистрирани в населените места.

Основен вид ПТП при който загиват хора в населените места е "блъскане на пешеходец" - 49.9%

Най-често ПТП с пешеходци настъпват в зоните между кръстовищата, вследствие на неправилно движение по платното, неправилно пресичане между паркирани автомобили. Особено остър конфликт пешеходец - МПС има в големите градове.

Извън населените места

Извън населените места са регистрирани 2574 пътнотранспортни произшествия при които са загинали 644 и били тежко ранени 3643 души.

Как загиват хората в пътното движение

Блъскане на пешеходец
При 2504 регистрирани тежки произшествия са загинали 268 и са били тежко ранени 2344 пешеходци. През годината на всеки 4 часа е блъскан един пешеходец. Над 93 % от пострадалите пешеходци са в резултат на произшествия в населените места. По голямата част от ударите на пешеходци са в резултат на превишаване на скоростта. Масово не се спазва предимството на пешеходеца на пешеходните пътеки, в районите на спирките на обществен транспорт, при завиване на кръстовищата и др. Контролът на правилата за движение в населените места има епизодичен характер. Високата конфликтност е и в резултат на недостатъци и пропуски в организацията на движението в населените места, в липсата на условия за движение на пешеходците по пътищата и др.

Разпределение на ПТП по време

Най-застрашени през тъмната част от денонощието са уязвимите участници в движението - пешеходци, велосипедисти, каруцари.

Причини за пътнотранспортните произшествия

Отнемане предимство на пешеходец

Поради тази причина са били блъснати 709 пешеходци, от които 45 са загинали,

Осигуряването на безопасността на пешеходците на пътя е задача, както на водачите на превозни средства, така и на самите пешеходци. Правилата за движението трябва да се спазват стриктно и от двете страни.

Road Safety Is No Accident