Понеделник, 19.02.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Основни правила и изисквания, които трябва да знаят и спазват велосипедистите при движението си по улиците и пътищата

За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни:
- спирачки;
- звънец и да няма друг звуков сигнал;
- устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;
- бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата

Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

Още

Защо ни е необходима велосипедна каска?

Велосипедната каска е изработена специално за предпазване от удари на главата на велосипедистите. На все повече места по света е задължително при каране на велосипед да се носи такава каска, както и други предпазни средства. Това законово изискване е спорно - в САЩ заинтересованите компании лобират за такива задължителни изисквания, докато други лица и организации на велосипедистите са против. Аргументите против задължителното носене на каски се основават на това, че такова задължително носене на каски причинява повече смъртоносни наранявания, отколкото може да предотврати.

Още
Road Safety Is No Accident