Понеделник, 19.02.2018
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Идеята на Eвропейска харта за пътна безопасносте да обедини усилията на гражданското общество - правителствени и неправителствени организации, училища и университети, индустриални организации, асоциации, градове, медии и частни лица. Подписалите хартата приемат да допринесат, всеки в рамките на своите възможности и компетенции, за подобряване на пътната безопасност в ЕС.

Присъединяването е започнало по този начин в началото на 2004 г., с подписването на Хартата от първите компании, асоциации и организации. Сред тях са световни индустриални компании, автомобилни клубове от страните-членки на Европейския съюз, застрахователни компании и национални и международни организации по безопасност на движението. В огромния списък на членовете на европейското семейство по пътна безопасност вече има регистрирани и български частни организации.
Още
Road Safety Is No Accident